Loading...

LOVAČKO DRUŠTVO “LISJAK”

Lovačko društvo”Lisjak” je član Hrvatskog lovačkog saveza i lovačkog saveza PGŽ-e, te sukladno njima nove članove primamo jednom godišnje i to krajem tekuće godine. Da bi postali članom društva morate imati položeni lovački ispit te poslati zamolbu za učlanjenje do kraja mjeseca Studenog. Uz zamolbu mora se priložiti fotokopiju lovačke iskaznice, suglasnost lovne grupe u kojoj želi biti član te ispisnicu društva u kojem je do sada bio član.

U koliko nemate položen lovački ispit, imamo mogućnost lovnog pripravništva. Za lovno pripravništvo trebate se javiti oko mjeseca Studenog da vas prijavimo. Zatim morate pohađati predavanja. Ona traju oko 100 sati a uključuju sva područja vezana uz lov: divljač, balistika, oružje, itd… Po uspješno položenom ispitu možete se učlaniti u Društvo, te upisnina za lovca koji je odradio pripravnički staž u društvu iznosi 1.000,00 kn. Članarina u Društvu iznosi 1.100,00 kn i uključuje članarinu u HLS-u i ŽLS-u te pretplatu na “Lovački vjesnik” za cijelu godinu (12 brojeva).

Svaki član Društva uz redovnu članarinu putem radnih akcija mora skupiti i 45 bodova. U koliko isti to nije u stanju izvršiti zbog bolesti ili slično, taj lovac može platiti te bodove i tek tada može ići u lov.

NAJNOVIJE VIJESTI

Obavijest o lovu

Obavještavamo Vas da će Lovačko društvo ,,LISJAK" Kastav dana 06.11.2016. godine u vremenu od 7.30 sati do 14.00 sati na rubnim područjima naselja: Jugi, Tuhtani, Diraki, Bezjaki i Milohni, ali i na površinama koje spadaju u lovište prema LGO i važećim kartama obavljati lov, [...]

LOVNE KUĆICE

Pristupanjem izgradnji lovačkih kuća, svaka je lovna grupa stvorila gotovo natjecateljski duh unutar društva želeći što brže doći do svog prostora u kojem će djelovati i aktivno provoditi svoje zacrtane programe. Lovačke kuće izgrađene su ovim redom: kao najstarija, danas malo u upotrebi, lovačka je kuća Gradina u predjelu lovišta Plase kojim gospodari Lovna grupa Lipa-Rupa, zatim su entuzijasti Lovne grupe Mučići prvi u novije doba pristupili izgradnji lovačke kuće Kamena njiva u Brezi i pokazali primjer ostalima. Nakon nekog vremena Lovna grupa Rijeka postavom i proširenjem kontejnera i dogradnjom lovačke kuće Židovje dobiva svoj mali ob|ekt, čime dijelom zadovoljava svoje potrebe za djelovanjem i sastajanjem, na radost svih članova. Zatim svoj lovački prostor gradi Lovna grupa Kudeji koja poslije dogradnjom i proširenjem lovačke kuće Sebenjino dobiva lijepo zdanje za djelovanje i zajedničko druženje, na koje su veoma ponosni. Nakon toga svoj lovački prostor stvara Lovna grupa Kastav, a proširenjem i dogradnjom lovačke kuće Zvirič dobiva željeni kutak za svoje potrebe. Lovna grupa Drenova izgrađuje svoju lovačku kuću koncem 90-ih i dobiva veoma lijep prostor nadomak Rijeke te lovačka kuća Lubanj postaje često okupljalište ne samo lovaca, već i uglednih gostiju grada i Županije.