Lovačko Društvo „Lisjak“ Kastav u svojoj dugogodišnjoj tradiciji lovstva bavi se i lovnim turizmom.

Od listopada mjeseca do kraja veljače na našim terenima, od Rupe do izvora Rječine i okolice Permana obitava ptica selica ŠLJUKA, odnosno BEKAČA kako je vole nazvati lovci turisti.

Šljuka se na našem području primijetila negdje prije tridesetak godina. Talijanski lovci, saznavši o prisustvu šljuke na našem terenu, počeli su tražiti dozvole za lov.

U prvim godinama u lov su dolazile dvije grupe. Kako je odmicalo vrijeme zainteresiranost je bila sve veća, tako da u lovištu lovi sve veći broj Talijanskih lovaca.

Lovci turisti najčešće dolaze iz okolice VICENZE , MODENE, BRESCIAIE I PALMANOVE.

Kako je poznato šljuka je ptica selica, pa za vrijeme zimskih mjeseci seli se iz sjevernih krajeva prema jugu. Na području našeg lovišta se zadržavaju po nekoliko dana i to je vrijeme kada je odstrel šljuka najuspješniji.

Godišnji plan odstrela je 200 šljuka. Rezultati odstrela uvelike ovisi o kvaliteti pasa i spretnosti lovaca. Blizina i konfiguracija lovišta, te poznavanje Talijanskog jezika pogoduju za jedan kvalitetan lov kakvog pruža naše lovačko društvo.

Dario Borgo sa svojim sinom Massimom već punih 28-godina zakupljuje dio lovišta, te Toni Zaupa 20-godina. Spomenuti lovci su iz Vicenze Italija.

Kako je naše lovište dosta veliko postoje još dva slobodna terena. Svi zainteresirani lovci mogu se najaviti i dogovoriti uvjete lova.

Ove godine prvi puta uočen veći broj prepelica, tako da društvo osim lova na ŠLJUKE ima u ponudi i teren za lov PREPELICE (kvalje).

Svu popratnu dokumentaciju ishoduje Lovačko društvo.

Kontakt:

Mauro Trtan

+385 (0)92 1177 142