Project Description

Lovačka kuća “Čapili” – grupa Marčelji

 

Odlukom Upravnog odbora i donesenim zaključkom na godišnjoj skupštini Lovačkog drustva Lisjak Kastav, počelo je djelovanje prema novom ustroju društva. Tom je odlukom društvo podijeljeno u tri lovne jedinice, a svaka lovna jedinica ima nekoliko desetina, te je tako djelovanje lovaca na terenu dobilo novu dimenziju i za lov za aktivnost unutar društva.
Jedna tako osnovana lovna grupa postaje i Lovna grupa Marčelji koja danas ima 25 članova s prosječnom starosnom dobi od 56 godina. Lovna grupa gospodari dijelom lovišta društva od oko 780 ha. Istočni dio graniči s Rječinom, južni s dijelom lovišta Lovne grupe Drenova, zapadni dio cestom Viškovo – Studena, a sjeverni granicom lovišta Zec – Klana.
Ovaj dio lovišta uskoro će biti značajno devastiran izgradnjom županijskog deponija Marišćina koji će na površini od preko 40 ha znatno utjecati na mir u lovištu i kretanje divljači. Pored redovitih obveza koje grupa mora obaviti temeljem lovnogospodarske osnove, intezivno treba raditi na uzgoju i zaštiti divljači.
Potrebno je istaknuti da se u posljednjem desetljću stogodišnjeg djelovanja društva izgradilo nekoliko lijepih kapitalnih objekata. Godine 2002. izgrađena je lovačka kuća Ćapili čija je izgradnja trajala pune tri godine.
Ponukani aktivnostima ostalih lovnih grupa koje su već izgradile svoje objekte za druženje i sastajnje, stvorena je pozitivna atmosfera među članovima grupe da i oni to ostvare.
U početnim razmišljanjima o izgradnji prevladalo je mišljenje da treba onemogućiti korištenje kuće ako se dogodi da Lovačko društvo Lisjak ne bude više zakupac lovišta. Temeljem toga grupa je osnovala udrugu zaštitara prirode, Marčejska straža, čiji su članovi isključivo lovci lovne grupe, vlastitim je sredstvima kupila oko 650 m2 zemljišta, izgradila projekat ishodovala građevinsku dozvolu.
Objekt je tlocrtne površine 70 m2 i sastoji se od suterena, prizemlja i visokog potkrovlja. U suterenu je osiguran prostor za vodospremu sadržaja oko 10 m3 vode, prostor za hranu potreban za prihranu divljači, te prostor za alat i pribor za odrzavanje objekta. Posebno je dograđen prostor za drva potrebna za zagrijavanje objekta. U prizemlju su prostorije za boravak lovaca, pripremu hrane i sanitarni čvor. Postoji vertikalna komunikacija s prostorom u visokom potkrovlju, koje nije dovršeno niti opremljeno.
Neposredno pored objekta izgrađeno je boćalište standardih dimenzija i posebna prostorija za roštilj, te asfaltirano parkiralište za oko petnanest vozila.

NAJSTARIJI ČLAN GRUPE

 

Vladimir Mladenić najstariji je član Lovne grupe Marčelji. Rođen je 22. listopada 1931. godine.
Član je lovačkog društva od 1968. godine. Za svoje dugogodišnje članstvo i aktivnost kao i doprinos razvoju lovstva naše regije više je puta nagrađivan, a odlikovan je lovačkim odličjem III., II. i I. reda Hrvatskoga lovačkog saveza.
Za svoj doprinos lovačkom društvu dodijeljena mu je zlatna plaketa lovačkog drustva Lisjak u povodu 100. obljetnice.

 


Članovi Lovne grupe “Marčelji” ispred svoje lovačke kuće:

Livio Benčan, Mladen Bezjak, Darko Brnčić, Dorjan Crnić, Nenad Dokozić, Anton Fućak, Zdravko Jardas, Damir Jugo, Milan Kalanj, Bruno Kukuljan, Miljenko Kukuljan, Zdravko Štefan, Željko Vučić, Milivoj Marčelja, Mirko Marčelja, Boris Mladenić, Vladimir Mladenić, Željko Nadilo, Radovan Petrc, Andrej Saršon, Franjo Srdoč, Nereo Srok, Vinko Švast, Ivan Vergilas i Silvio Zoretić.