Project Description

Lovačka kuća “Gradina” – grupa Lipa – Rupa

 

Reorganizacijom i novim ustrojem Lovačkog društva Usjak nakon devedesetih godina. Lovna grupa Lipa-Rupa poprima nove dimanezije.Naime, odlaskom oodređenog broja lovaca u novoosnovano Lovačko društvo – Klana, dobrim se obratom smanjuje broj lovaca u tadašnjm lovnim jedinicama te se radi učnkovitosti djelovanja dio lovnih desetina gasi i osnivaju se lovne grupe prema novom ustroju. Upravo u to vrijeme nastaje i Lovna grupa Lipa-Rupa, kao novoosnovana i novoimenovana na razini lovačkog društva.

Ustroj i organizacija lovne grupe ne razlikuje se od ostalih formacija unutar lovačkog drušrva. Lovna grupa kao veoma aktivna unutar lovačkog društva stvara odgovarajuće uvjete kako bi u okviru svojega djelovanja mogla postići značajne rezultate.

Upravo zbog takvih razmišljanja lovna grupa stavlja sebi u zadatak izgradnju lovačke kuće koju su sve lovne grupe već izgradile. Jedino Lovna grupa Lipa-Rupa nema u posjedu značajniji objekt, osim stare i dotrajale, još uvijek dijelom u upotrebi, lovačke kućice Gradina. Stoga entuzijasti i mahom zaljubljenici u svoje planirane projekte pristupaju pripremi i izgradnji lovačke kuće Grabrova griža.

Cjelokupna aktivnost oko pripremnih radova dana je u zadatak rukovodnoj strukturi lovne grupe. Poslu se pristupa dobrom organizacijom i unutarnjom raspodjelom zadataka te lovačka kuća za razmjerno kratko vrijeme poprima konture pravog objekta, a danas to s opravdanjem potvrđuje.

Lovačka kuća Grabrova grižaSlužbeno je završena i otvorena 2007. godine i otad je mjesto okupljanja, susreta i druženja za sve lovce Lovne grupe Lipa-Rupa te njihove goste i prijatelje.
Mnogo je puta lovačka kuća Grabrova griža u Rupi bila mjesto druženja i sastajanja važnih osoba i sportskih aktivista jer privlači svojim sadržajem i lokacijom.

Lovna grupa Lipa-Rupa svojim djelovanjem unutar lovačkog društva uvelike pridonosi razvoju i unapređenju lovstva i važan je segment u organizaciji društva jer njezini članovi već godinama aktivno sudjeluju u rukovodnim strukturama društva i na taj način pridonose aktivnosti i uspjehu koje lovačko društvo postiže neprekidno na svim razinama.

Druženja u lovačkoj kući Grabrova griza postala su svakodnevica. Polazak i dolazak s lova, sastajanje lovne grupe, Izvršnog odbora, komisija i tome slično važni su segmenti na razini društva. Ovaj hvalevrijedan objekt ima sve uvjete da to i ubuduće pruža i članovima lovne grupe i njihovim prijateljima dobronamjernicima.

Starosna struktura članova Lovne grupe Lipa-Rupa prilično je visoka jer prosjek godina članova iznosi čak 56,7 godina te treba učiniti dodatne napore na pomlađivanju članova lovne grupe kako bi sve što je uneseneno u lovište i učinjeno na planu lovne grupe imalo opravdane razloge i kako bi buduće generacije to dobile u naslijeđe i adekvatno tome koristile u idućem razdoblju.

Izgradnjom, održavanjem i adaptacijom lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, lovna grupa pridonosi boljem i kvalitetnijem uzgoju i zaštiti divljači, što je jedan od važnijih zadataka u skladu s gospodarenjem lovištem, a prema odredbama lovnogospodarske osnove.

Kvaliteta odstrela i trofeji stečeni u dijelu lovišta kojim grupa gospodari, samo su potvrda unesenog u lovište jer staro pravilo kaže da izneseno iz lovišta treba biti adekvatno unesenom u lovište, pa se Lovna grupa Lipa-Rupa zbog zbog kvalitetnoga gospodarenja ne bi se trebala stidjeti kvalitetom stečenih trofeja na svom području.

Lovna grupa Lipa-Rupa izgradila je u nekoliko posljednih godina puno važnih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata kako bi osigurala divljači dobar uzgoj i prehranu, čime želi zadržati prisutnu divljač na svome dijelu gospodarenja. Prema količini odstrela, a u skladu s izvršenim godišnjim planom, pokazuje se da dobrim dijelom u tome uspjevaju, a time se potvrđuje da je rad i trud uložen u lovište opravdan.

Budući da je lovište kojim grupa gospodari u graničnom pojasu Republike Hrvatske s Italijom i Slovenijom, veliko se značenje pridaje lovnom turizmu jer su strani lovci iz Italije česti gosti u našim lovištima pa treba na tome temeljitije poraditi kako bi prihod iz lovnog turizma postao važan čimbenik u djelovanju lovačkog društva, a članove rasteretio dodatnih financijskih izdataka. Postoji zdrava osnova da se tome dade veća važnost od dosadašnje, a Lovna grupa Lipa-Rupa ima uvjete da učini kvalitetan pomak na tom planu.

 


Članovi Lovne grupe „Lipa – Rupa“ ispred svoje lovačke kuće

 

Emil Surina, Andrej Štemberger, Vinko Surina, Davor Babić, Anton Francetić, Denis Host, Zdravko Dlap, Davorin Mrvčići, Ratko Fidel, Miroslav Pilčić, Kristian Lučić, Igor Barak, Boris Smajila, Josip Štemberger, Marko Martinorić, Josip Čeka, Jožef Štemberger, Ivan Vlaše, Dinko Širola, Jožef Fidel, Vinko Brozna, Ervin Surina, Dino Klarić i Aldo Cetin