Project Description

Lovačka kuća “Kamena njiva” – grupa Mučići

 

Lovna grupa Mučići nastavlja lovnu tradiciju svojih predaka s ovog područja, koji su se, prema dostupnim zapisima iz 1866. godine, bavili lovom kao jednim od osnovnih oblika privređivanja. Postoje i podaci iz 1904.

Priprema kotlića - Mučići(Abbazianer Jagd klub) i 1910. godine o lovu i lovcima ovog kraja. Godini 1946/47. pripisuje se neformalan začetak Lovne desetine Mučići. U tom su se poslijeratnom razdoblju u pilani u Jurdanima počeli skupljati i zajednički lovno djelovati lovci ovog kraja. Iz te je skupine lovaca, prema sjećanjima, oko 1957. Bilo pojedinačnih prijelaza u Lovačko društvo Lisjak – Kastav. Godine 1960. izdvaja se pak skupina lovaca s istom namjerom, a prema pisanim tragovima, 1961. se njih jedanaest učlanilo u to kastavsko lovačko društvo. To se, naime, dogodilo u sklopu pristupanja ukupno osamnaest lovaca iz područja Općine Matulji iz opatijskoga lovačkog društva u Lovačko društvo Lisjak – Kastav koje je obnovljeno 1945., a 1958. godine, ujedinjenjem kastavskih, klanjskih i dijelom opatijskih lovaca, ponovno imenovano u Lisjak – Kastav. Tih je jedanaest lovaca činilo tada (neformalnu) Lovačku desetinu Mučići, odnosno desetinu Jurdani pod kojim je nazivom djelovala do 1967. godine. Ta je desetina imala svoga člana u Upravnom odboru društva, koji je jednom mjesečno prisustvovao sastanku odbora u Šporovoj jami, povezujući tako desetinu i lovačko društvo. Svoje radne sastanke i druženja desetina održava u privatnim i ugostiteljskim prostorijama – gostionici. Brojčano se stalno povećava starijim i novim mladim lovcima, uz dvogodišnje i trogodišnje stažiranje. Prisupa se sve više organiziranijem lovu i drugim lovnim aktivnostima, prema pisanim pravilima društva. Godine 1965. Lovačko društvo Lisjak – Kastav razvrstava se u dvanaest lovnih desetina. Na čelu desetine su desetari koji su ujedno članovi Upravnog odbora društva. Zadatak je desetina da vode brigu o odredenom dijelu lovišta, uključujući sprečavanje krivolova, i provode odluke Upravnog odbora Ovime se i formalno potvrđuje postojanje Lovne desetine Mučići koja je u međuvremenu aktivno djelovala u sklopu Lovačkog društva Lisjak – Kastav. Pouzdano se, međutim, zna da su se jedanaestorici lovaca iz 1961. pridružila četiri mlada lovca – Bruno Matetić, Anton Poropat, Ivan Vlah i Branko Mladenić, koji su još i danas većim dijelom članovi društva, odnosno Lovne grupe Mučići. Lovna desetina, odnosno Lovna grupa Mučići djeluje na dijelu lovišta od oko 1.511 ha bruto ili 1.137 ha neto lovne površine, na potezu od Matulja – Jušići, autocestom do ce- starske kuće (Miklavija). kolnim putom do Tri vrhi, ispod njih stazom – kolovozom do Golega brega, zatim Turkovice na sjever do Breze, šumskim putom do Stanića, stazom do Prkačinjske jame, kolovozom iza Obadi do pred Cari te kolovozom do Manjinci, potom stazom do ceste Jušići – Kastav, kroz Trinajstiće do željezničke pruge pa prugom do Vahtarice i cestom do motela Panorame. Te su se lovne površine u pojedinim razdobljima ponešto mijenjale – smanjivale, ali i povećavale. Prvobitno se na ovom području lovilo uglavnom sitnu divljač: zeca, kunu, jazavca. lisicu, divljega goluba, trčku i druge radi mesa za prehranu i krzna za prodaju, te štetočine radi zaštite domaće živine. Legalno se lovilo puškom sačmaricom, iznimno i hvataljkama (kliještima). U lov se išlo pretežno pojedinačno sa psom, naprtnjačom na leđima i puškom na ramenu. U kasnijem razdoblju pojavljuje se i krupna divljač: srneća, jelenska i crna – divlje svinje Lov [Dostaje sve više organiziran i planski Lovi se skupnim lovom određenud ivljač, prema planu i u skladu sa lovnogospodarskom osnovom, puškom risanicom (karabina) i propisanom municijom za odstrel krupne divljači. Lov postupno od prvobitne puke potrebe preko sportsko-rekreacijske i družbeno-zabavne djelatnosti prelazi u gospodarsko i turističko privređivanje, a lovcu nameće sve veće radne i financijske obveze.

Prva samostojeća čeka MazališćeLovna grupa Mučići neprestano je, s većim ili manjim in tenzitetom, radno i društveno aktivna. Sve vrijeme svoga postojanja uzorno izvršava sve lovačke obveze Pokretač je niza idejnih i praktičnih rješenja u svom djelokrugu obveza i rada, ali i u radu bivših lovnih jedinica i svoga lovačkog društva, pa i u regionalnim lovačkim tijelima. Time je zasigurno dala i daje značajan doprinos svome lovačkom društvu i lovstvu u cjelini. Velik bi bio popis svega učinjenoga – bila je inicijator i nositelj novina u lovnoj etici, preteča u uzornom gospodarenju i druženjima, u primjeni nove lovačke tehnike, izgradnji lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, u obuci mladih lovaca i lovnom streljaštvu, u skrbi za bolesne i počasti za preminule lovce i dr. Članovi ove lovne grupe obnašali su svekolike dužnosti u svome lovačkom društvu – od predsjednika i članova raznih upravnih i radnih tijela, lovmka i lovočuvara do tajnika i predsjednika društva. U skladu s novim Zakonu o lovu iz 1994 godine, koncepcija lovstva znatno se mijenja Lovna desetina preimenovala se u lovnu grupu, a lovno stažiranje u jednogodišnje lovno pripravništvo, pa i Lovna desetina Mučići postaje Lovna grupa Mučići.

Do 1982. godine lovna je grupa bila “beskućik” pa je svoje sastanke i ostala druženja održavala u gostioničarskim i drugim javnim društvenim prostorijama. Takvi su uvjeti stvorili potrebu za posjedovanjem vlastitog prostora za sastajanje. Tako je 1977., nakon duga razmišljanja i planiranja, pokrenuta inicijativa za izgradnju lovačke kućice, koja je započeta 1978. na Kamenoj njivi i trajala je četiri godine. Time su stvoreni uvjeti da se lovci ove lovne grupe sastaju i rade u svojim prostorijama te da postupnim dograđivanjem joga, pečenjare, nadstrešnice, tancila, spremišta i parkirališta organiziraju svoj uzorni lovački dom. Uza sve te radne obveze lovna je grupa gradila i druge planirane tehničke i gospodarske objekte te obavljala ostale lovačke zadatke. Godine 2000. Lovačko društvo“ Lisjak“ Kastav reorganiziralo se u sedam lovnih područja, odnosno sedam lovnih grupa. Permansko područje pripada Lovnoj grupi Mučići koja ima sedamanaest starih članova i dva pripravnika, a povećava se na 24 lovca i dva pripravnika, dok utvrđena planska kvota iznosi 27 lovaca.

Tada je u Lovnu grupu Mučići došlo pet lovaca iz pehlinske lovne grupe, jedan iz kastavske i jedan iz Lovne grupe Kudeji. U 2004. godini lovna grupa ima25 članova. U povodu 40. godišnjice službenog postojanja lovne grupe (1965. – 2005.) i 23. godišnjice otvaranja lovačke kuće Kamena njiva (1982. – 2005.), njezini su lovci napisali, a grupa objavila knjigu Lovna grupa Mučići. U knjizi monografska izgleda dan je kratak osvrt na povijest lovstva ovoga kraja te je pismom i slikom prikazana lovna desetina, odnosno grupa od njezina začetka do 2005 godine. Članovi Lovne grupe Mučići stekli su brojne i vrijedne trofeje. Od tri trofeja ocijenjena zlatnom medaljom u našemu lovačkom društvu (stanje 2005.), svi su u posjedulovaca Lovne grupe Mučići. Neki od članova ove lovne grupe postigl su kao predstavnici svoga lovačkoga društva zavidne rezultate na streljačkim natjecanjima osvojili velik broj pehara i medalja. Članovi Lovne grupe Mučići već su godinama vodeća grupa u lovnom streljaštvu te su, uz mnoge osvojene plasmane, više puta bili pobjednici i prvaci na županijskoj razini. Aktivan nastavak djelovanja Lovne grupe Mučići vidljiv je na svakom koraku. Održavanje izgrađene lovačke kuće Kamena njiva u neposrednoj blizini Breze te razna druženja u lovačkoj kući, dokaz su dobre suradnje unutar lovne grupe. Proširenje i nadogradnja zdanja u sastavu lovačke kuće govore o daljnjim aktivnostima vrijednih članova grupe. Uznatjecanje u streljaštvu, boćanju, kuhanju lovačkog kotlića i drugog, lovačka kuća Kamena njiva postaje mjesto održavanja tradicionalne fešte za lovce pa i druge ljubitelje prirode. Uza sve to, tradicionalno se love puhovi zbog posebne kvalitete mesa (stara izreka kaže: “Krhko drevo bukovo, aslatko meso puhovo”) te ljekovite masti, a u prijašnje doba i zbog krzna. Lovi se uglavnom puholovkama – “škatulama” u jesenskim mjesecima. Hvataju se noću na stablima na kojima se hrane, a to su uglavnom, kako ih ovdje nazivamo, bukva, cer, beli grabar, makljen, drenjula i divlji žir . Nekada su u lov na puhove, uz odrasle ljude, išli uglavnom mladići Danas se takvim lovom bavi manji broj lovaca – ‘puhara”, a iz ove lovne grupe samo nekoliko lovaca.

 

NAJSTARIJI ČLAN GRUPE

 

Bruno Matetić najstariji je član Lovačkog društva Lisjak i Lovne grupe Mučići.
Rođen je 22. travanja 1928. u Brezi, općina Klana. Član je lovačkog društva od 1960., s neprekidnim članstvom.
Tijekom godina obnašao je dugo dužnost lovočuvara.
Za svoje zasluge i dugogodišnje članstvo odlikovan je medaljom III., II. i I. reda Hrvatskoga lovačkog saveza, plaketom društva u povodu 90. obljetnice te zlatnom plaketom Hrvatskoga lovačkog saveza i zlatnom plaketom Lovačkog društva Lisjak u povodu njegove 100. obljetnice.
Nosilac je zlatne plakete Hrvatskoga lovačkog saveza za 50 godina članstva.

 


Članovi Lovne grupe „Mučući“ ispred svoje lovačke kuće

 

Miloš Dekleva, Anton Kalčić, Siniša Križman, Ivan Kundić, Marino Marini, Bruno Matetić, Josip Mavrić, Alen Mikuktić, Branko Mladenić, Dean Perčić, Goran Puž, Dragan Rubeša, Robert Ružić, Đeni Simčić, Vlado Simčić, Ivan Stanić, Zlatko Širola, Ivan Vlah, Davor Pečarić, Goran Mavrić.