Project Description

Lovačka kuća “Lubanj” – grupa Drenova

 

Novim preustrojem i reorganizacijom unutar lovačkog društva, Lovna grupa Drenova koja djeluje od davnih 70-ih godina prošlog stoljeća doživljava malu renesansu. Malo je živućih članova koji su stvarali i ustrojavali rad grupe od davnih godina do danas, pa im ovim putem izražavamo poštovanje i zahvalnost za postojanje i očuvanje vrednota u lovstvu.
Lovna grupa djeluje na širem području Drenove, a gospodari dijelom lovišta Lubanj koje je konfiguracijom veoma zanimljivo zbog spoja kanjona Rječine s brdovitim dijelom koje se uzdiže čitavom dužinom. Granica lovišta proteže se od mosta na Rječini u Pašcu, ide kanjonom Rječine do Martinova sela, zatim putom do Trnovice i dalje do Zoretića. Skreće kod mostica u Kukuljanima putem prema zapadu do predjela Ponikvica. Nastavlja prema betonskom Kaliću – Ćapili u neposrednoj blizini lovačke kuće Marčelji. Dalje ide granicom naselja Saršoni – Biskupi sve do Tibljaši i dijela Škurinja do Lubanja, te putom preko Skvažića do Grohova i kanjona Rječine.
Grupa je prosječno uvijek imala od 15 do 25 članova, kako je ustrojem i određeno za sve grupe na razini društva. Grupa Drenova godinama se popunjavala novodolazećim lovcima, prije pripravnicima, od kojih većina i danas djeluje na uzgoju očuvanje divljači. Grupa djeluje na površini od 780 ha, te čini dio koji joj je 2000. godine pridodan podjelom radnih terena pod imenom Lubanj – Drenova.
Grupa je skučena izmedu grada Rijeke, vodotoka Rječine, od Kukuljana do Saršona. Budući da se naselja svih godina naglo šire, površina se drastično smanjuje, no usprkos svemu grupa je sve vrijeme postojanja davala velik doprinos u očuvanju i uzgoju divljači, kao i kvalitetnoj izgradnji lovotehničkih objekata.
Godine 1998., entuzijazmom dijela lovaca Lovne grupe Drenova, na poziciji Lubanj, nadmorske visine 452 m, u lijepoj borovoj šumi započeta je izgradnja lovačke kuće, s punim angažmanom vodečih ljudi lovne grupe Milivoja Brozine, Livija Bencana, Borisa Pertinača, te mnogih drugih članova grupe i dobronamjenika, koji su s mnogobrojnim donatorima i sponzorima organizirali nabavu i dovoz materijala, te ostalom logistikom omogućili izgradnju lovačke kuće. Članovi grupe su uz pomoć pojedinih mještana Drenove uspjeli ostvariti svoj san.
Lovačka kuća opskrbljena je svim odgovarajućim dozvolama o imovinskom stanju, izgradnji i uporabi. Dovršena je u rujnu 2000. i, uz svečano otvaranje s puno uzvanika, puštena u funkciju. Iako nekih lovaca iz ove lovne grupe više nema zbog raznoraznih razloga, svima se najljepše zahvaljujemo što smo uspjeli nadolazećim generacijama ostaviti velebno zdanje – prelijepu lovačku kuću Lubanj na koju smo ponosni, jer smo tim dijelom uljepšali naše trenutke na Lubanju.

NAJSTARIJI ČLAN GRUPE

 

Branko Banović rođen je 14. srpnja 1929. godine. Član je Lovačkog društva Lisjak u Lovnoj grupi Drenova od 1979. godine.
U svome dugogodišnjem članstvu obavljao je dužnosti grupovođe, a isticao se svojim radom i aktivnostima, te je za svoj rad odlikovan odličjem III. i II. reda Hrvatskoga lovačkog saveza.

 


Članovi Lovne grupe “Drenova” ispred svoje lovačke kuće:

Dušan Badža, Branko Banović, Goran Blažević, Ugo Dorcich, Jure Ivkić, Petar Ivkić, Nenad Kozirev, Saša Pavlica, Boris Pertinač, Aleksandar Petrović, Dejan Rinkovec, Albert Superina, Franjo Trtolja, Ivan Vestić i Walter Volk