Lovačko društvo “Lisjak”

Put Vladimira Nazora 6
Kastav 51 215

MB. 3340597
OIB: 78893279432

 

 

Predsjednik:

Mirko Zlatar
GSM: 098 426 056
Telefon: 051 691 741
E-mail: predsjednik

Tajnik:

Igor Barak
GSM: 098 707 660
Telefon: 051 732 221
E-mail: tajnik

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ:

Mirko Zlatar
GSM: 098 426 056
E-mail: zastupnik

 

Izvršni odbor

1. Mirko Zlatar
predsjednik Društva, predsjednik Izvršnog odbora, te delegat društva u LS PGŽ
2. Jure Ivkić
zamjenik predsjednika
3. Igor Barak
tajnik društva
4. Marin Kasić
blagajnik
5. Dean Perčić
glavni lovnik, voditelj lovočuvarske službe i organizacija lova
6. Renato Jelovica
ekonom društva
7. Ivica Pilaković
 koordinator radova i šteta u lovištu
8. Milan Vukoja
9. Mario Skender

 

Učlanjenje u društvo

 

Lovačko društvo”Lisjak” je član Hrvatskog lovačkog saveza i lovačkog saveza PGŽ-e, te sukladno njima nove članove primamo jednom godišnje i to krajem tekuće godine. Da bi postali članom društva morate imati položeni lovački ispit te poslati zamolbu za učlanjenje do kraja mjeseca Studenog. Uz zamolbu mora se priložiti fotokopiju lovačke iskaznice, suglasnost lovne grupe u kojoj želi biti član te ispisnicu društva u kojem je do sada bio član.

U koliko nemate položen lovački ispit, imamo mogućnost lovnog pripravništva. Za lovno pripravništvo trebate se javiti oko mjeseca Studenog da vas prijavimo. Zatim morate pohađati predavanja. Ona traju oko 100 sati a uključuju sva područja vezana uz lov: divljač, balistika, oružje, itd… Po uspješno položenom ispitu možete se učlaniti u Društvo, te upisnina za lovca koji je odradio pripravnički staž u društvu iznosi 1.000,00 kn. Članarina u Društvu iznosi 1.000,00 kn i uključuje članarinu u HLS-u i ŽLS-u te pretplatu na “Lovački vjesnik” za cijelu godinu (12 brojeva).

Svaki član Društva uz redovnu članarinu putem radnih akcija mora skupiti i 45 bodova. U koliko isti to nije u stanju izvršiti zbog bolesti ili slično, taj lovac može platiti te bodove i tek tada može ići u lov.

 

Lovočuvarska služba

 

 

1. Dean Perčić ( Mučići ) – voditelj
2. Vasiljko Starac ( Kastav )
3. Mirko Zlatar ( Kastav )
4. Željko Lučić ( Marčelji )
5. Jure Ivkić ( Drenova )

 

LOVIŠTE

 

Zajedničko otvoreno lovište: VIII/127 – “KASTAV”

Zauzima prostor sjeverno od grada Rijeke do granice s Republikom Slovenijom (Rupa). Zapadnu granicu lovišta čini prometnica Matulji – Rupa, a istočnu najvećim dijelom vodotok Rječine i to od izvora do ušća. Lovište je pretežito obraslo šumskom vegetacijom primorskih šumskih zajednica, dok na sjeveru biljne zajednice poprimaju kontinentalni karakter.

Površina lovišta: ukupna 11.433 ha, od toga lovnih 7.600 ha.