U našem Lovačkom društvu djeluju mnogobrojne sekcije:

 

 

 

Lovno streljaštvo u našem lovačkom društvu

Dugo godina ekipa natjecatelja u streljaštvu Lovačkog društva Lisjak – Kastav postiže zapažene rezultate na svim natjecanjima i u svim disciplinama koje se organiziraju i održavaju na razini Županije i Hrvatske i osvaja najviše plasmane u raznim kategorijama.

Sudionici su na prvome održanom prvenstvu u organizaciji tadašnjega Lovačkog saveza Općine Rijeka 1981 u Ilirskoj Bistrici, na kojemu su postigli zavidne rezultate. Da bi se postigla veća kvaliteta i bolji uspjesi, 1983. godine otvorena je prva lovačka streljana na Kukuljanovu koja je omogućila solidne treninge kao preduvjet za dobre i kvalitetne nastupe na natjecanjima. Tu su se neko vrijeme održavala razna natjecanja, ali kako streljana nije ispunjavala uvjete za natjecanja većeg ranga, na Kukuljanovu se započelo s izgradnjom olimpijske streljane koja je uz velik trud i zalaganje natjecatelj i na zadovoljstvo svih i otvorena 1997. godine. Izrađena je i dovršena osobnim radom strijelaca, a sudjelovali su čak i novčano pa je tako vlastitim sredstvima kupljen katapult. Osim redovitih natjecatelja u streljaštvu, povremeno su se natjecali članovi Lovačkog društva Lisjak Kastav: Vilim Srdoč, Milan Kaljan, Dean Mladenić, Zdravko Jardas, Fulvio Novak i Valter Črnjarić.

Ipak, najveći su teret natjecanja ponijeli, a istovremeno dijelili i slavu zbog stečenih rezultata kao sudionici županijskih i državnih prvenstava Željko Lučić – disciplina parkur, Ivica Spinčić – Lovačko natjecanje, Damir Jugo – Lovačko natjecanje, Dragan Rubeša – Lovačko natjecanje – 3 puta, Bruno Kapor Lovačko natjecanje- parni trap, a bio je i prvak Hrvatske ekipno 3 puta Boris Mladenić, kao najtrofejniji i najdugogodišnji natjecatelj – osvajač je 2 zlatne medalje i jedne srebrne na međunarodnim natjecanjima, a natječe se u svim disciplinama osim skeeta, te i danas postiže zavidne rezultate na razini Županije i Hrvatske. Svi ovi postignuti rezultati potvrđuju da Lovačko društvo Lisjak postiže veoma dobre rezultate i visoke plasmane na natjecanjima diljem Hrvatske, za što veliku zahvalnost upućujemo upravo prije spomenutim natjecateljima – članovima Lovačkog društva Lisjak – Kastav. To je još jedan doprinos obilježavanju 100 godišnjeg rada i djelovanja društva na svim razinama, pa i u streljaštvu. Stoga ovi uspjesi postignuti na natjecanjima u streljaštvu mogu poslužiti mlađim generacijama kao primjer budući da kod mlađih lovaca nije pokazano preveliko zanimanje za lovno streljaštvo.

 

Aktivnosti lovne sekcije u 2012.

 

Predsjednik komisije za streljaštvo gosp. Željko Lučić pismeno upoznaje izvršni odboro o dosadašnjim aktivnostima sekcije:

  1. 16.06.2012. – BORIS MLADENIĆ osvaja drugo mjesto u gađanju divlje svinje u trku.
    2. Na službenom trenigu u sastavu Boris Mladenić, Željko Lučić i Bruno Kapor ekipa „Lisjak“ Kastav osvojila je PRVO MJESTO u gađanju glinenih golubova po novim pravilima lovačkim stilom.

Napominje kako je ekipa „Lisjaka“ Kastav od mogućih 15 golubova po seriji otpucala 11,12,13 golubova, što je znatno bolji rezultat od ostalih ekipa.

 

PRAVILNIK O GAĐANJU LETEĆIH META U DISCIPLINI TRAP LOVAČKOG SAVEZA PGŽ

Članak 1.

– Ekipu čine 3 natjecatelja iz pojedine lovačke udruge
– Svaka lovačka udruga može dati najviše dvije ekipe
– Prijava ekipa je najkasnije sedam dana prije natjecanja na LS PGŽ (fax ili e-mile)
– Natjecanje se odvija u dva dijela: ekipno i pojedinačno
– Redoslijed natjecanja se određuje pola sata prije početka natjecanja ždrijebom za pojedince
– Svaki član ekipe gađa 2 x 15  (30) letećih meta vlastitim streljivom. Za ukupni rezultat ekipe zbrajaju se rezultati trojice članova ekipe na treningu i natjecanju.
– Ako dvije ekipe imaju isti broj pogođenih meta onda cijele ekipe gađaju još jednu seriju na 15 letećih meta. Ovo vrijedi samo za prva tri ekipna mjesta.
– Za mjesta od 4. na dalje ekipe zajednički dijele mjesto na tablici abecednim redom.

 

Članak 2.

– Prva šestorica nakon dvije serije po 15 meta gađaju finalnu seriju od 15 meta za redoslijed od 1. do 6. mjesta vlastitim streljivom.
– U slučaju jednakog broja pogodaka za ulazak u finale odluka se donosi raspucavanjem.
– Finalna serija gađa se sa dva naboja u jednu metu.
– Nakon finalne serije dobije se redoslijed od 1. do 6. mjesta
– U slučaju jednakih rezultata nakon finalne serije strijelci raspucavaju (shot aut).
– Startna mjesta za raspucavanje određuju se ždrijebom.
– Nakon jednakog rezultata za 7. mjesto i dalje strijelcima daje prednost bolja zadnja serija iz kvalifikacija. Ako je i to isto onda je bolji rezultat zadnje serije brojanjem unatrag.

 

Članak 3.

– Održat će se trening u Stubici, a natjecanje na Kukuljanovu prema novom pravilniku HLS.

 

Članak 4.

– Pehari su nagrade za prve tri ekipe, dok su medalje nagrade za prvih šest pojedinaca.

 

Članak 5.

– Komisija za lovno streljaštvo LS PGŽ određuje šestoricu za nastup na prvenstvu Hrvatske.
– U slučaju opravdane spriječenosti odabranog lovca za nastup na prvenstvu Hrvatske, komisija za lovno streljaštvo Lovačkog saveza PGŽ-e – može lovca koji ima potvrđene dobre rezultate u  streljačkom natjecanju u gađanju letećih meta, uvrstiti u ekipu za nastup na  Prvenstvu Hrvatske.

 

Članak 6.

– U izabranoj ekipi LS PGŽ za nastup na Prvenstvu Hrvatske mogu biti samo lovci koji su matični članovi lovačkih udruga PGŽ, a time i matični članovi LS PGŽ-e.
– Isto vrijedi i za nastup lovaca na prvenstvu LS PGŽ.

 

Članak 7.

-Sve što nije obuhvaćeno ovim pravilnikom vrijede pravila HLS, HSS – a i ISSF – a za gađanje letećih meta u disciplini Trap.

 

PRAVILNIK O GAĐANJU STOJEĆIH SILUETA DIVLJAČI LOVAČKOG SAVEZA PGŽ

 

Članak 1.

– Strijelci gađaju mete srnjaka,divokoze,vepra i lisice koju je štampao HLS.
– Stav za gađanje srnjaka je  stojeći sa štapom, divokoze stojeći sa naslonom, vepra stojeći bez naslona i ležeći za lisicu, bez bilo kakvih pomagala  (Streljačke rukavice, remen, odijelo ili cipele.)
– Udaljenost strijelca od mete je 100 m.
– Svaki lovac gađa svaku metu jedanput iz lovačke puške i sa vlastitim streljivom.
– Prije nastupa nema probnih hitaca, a u tijeku natjecanja nema provjere pogodaka.
– Ukupna težina lovačke puške sa užljebljenom cijevi nesmije prelaziti 5 kg, optički ciljnik nesmije imati povećanje veće od 12 x. Kalibar puške mora odgovarati Pravilniku o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja NN br.68 od 19.06.2006.

 

Članak 2.

– Svaka lovačka udruga može prijaviti dvije ekipe.
– Ekipa broji 3 člana
– Prijava ekipa je najkasnije sedam dana prije natjecanja na LS PGŽ (fax ili e-mile)
– Redoslijed gađanja lovaca- pojedinaca- određuje se ždrijebom.
– Vrijeme trajanja gađanja jednog lovca je 3 minute
– Suci određuju vrijeme natjecanja: PUNI – START – STOP
– U slučaju jednakog broja krugova za prva tri mjesta ekipno i pojedinačno strijelci gađaju još jednu seriju od 4 mete
– Redoslijed gađanja određuje se ždrijebom dok se ne razriješi redoslijed prva tri mjesta
– Ostali jednaki rezultati zauzimaju ista mjesta na tablici abecednim redom
– Ekipe za prva tri mjesta dobit će pehare, a članovi ekipa medalje.
– Pojedinci za prva tri mjesta dobit će medalje.

 

Članak 3.

– Pravo nastupa imaju samo lovci koji su matični članovi lovačkih udruga LS P-G Ž.

 

Članak 4.

Sve što nije obuhvaćeno ovim pravilnikom vrijede opća i posebna tehnička pravila HLS, HSS i ISSF za gađanje puškama.

Najmanji dozvoljeni kalibri, težina zrna i kinetička energija na 100 m za odstrel:
Srna kin. en. zrna na 100 m 1000 J, tež. zrna min. 3,24 g ( min .222 Rem )
Divokoza kin. en. zrna na 100 m 2000 J, tež. zrna min. 4,80 g ( min. 5,6 x 57 R )
Divlja svinja kin. en. zrna na 100 m 2500 J, tež. zrna min. 8,20 g ( min. 6,5 x 57 )
Lisica min. .22 LR
Potrebna energija i težina zrna su iz Pravilnika, a kalibri su iz kataloga RWS

 

PRAVILNIK O GAĐANJU METE VEPRA U TRKU LOVAČKOG SAVEZA PGŽ

 

Članak 1.

– Strijelci gađaju metu vepra u trku prema Općim pravilima za sve streljačke discipline  HSS i ISSF
– Otvor za prolaz mete je 10 m.
– Stav za gađanje je stojeći bez bilo kakvih pomagala – lovački.
– Udaljenost strijelca od mete je 50 m.
– Svaki lovac gađa četiri puta.  Dva puta u lijevi trk i dva puta u desni trk iz vlastite ili zajedničke MK puške i streljiva ( 0,22 lr ) koje daje organizator. Puška može imati i optički nišan.
– Ostale puške nisu dozvoljene.
– Prije nastupa nema probnih hitaca, a u tijeku natjecanja nema provjere pogodaka.

 

Članak 2.

– Svaka lovačka udruga može prijaviti dvije ekipe.
– Ekipa broji 3 člana
– Prijava ekipa je najkasnije sedam dana prije natjecanja na LS PGŽ (fax ili e-mile)
– Redoslijed gađanja lovaca – pojedinca – određuje se ždrijebom.
– Vrijeme gađanja je dva prolaza mete lijevo – desno.
– Sudac odrebuje vrijeme gađanja: PUNI – START – STOP.
– U slučaju jednakog broja krugova za prva tri mjesta ekipno i pojedinačno strijelci gađaju još 4 metka – dva prolaska mete
– Redoslijed gađanja određuje se ždrijebom dok se ne razriješi redoslijed prva tri mjesta
– Ostali jednaki rezultati zauzimaju ista mjesta na tablici abecednim redom.
– Ekipe za prva tri mjesta dobit će pehare, a članovi ekipa medalje.
– Pojedinci za prva tri mjesta dobit će medalje.

 

Članak 3.

– Pravo nastupa imaju samo lovci koji su matični članovi lovačkih udruga.

 

Članak 4.

Sve što nije obuhvaćeno ovim pravilnikom vrijede opća i posebna tehnička pravila HLS, HSS i ISSF za gađanje pokretne mete 50 m.

 

PRAVILNIK O GAĐANJU LETEĆIH META U DISCIPLINI LOVAČKI PARKUR LS. PGŽ

 

Članak 1.

– Ekipu čini 3 natjecatelja iz pojedine lovačke udruge
– Natjecanje se odvija u dva dijela: ekipno i pojedinačno
– Prijava ekipa je najkasnije sedam dana prije natjecanja na LS PGŽ (fax ili e-mile)
– Redoslijed natjecanja se određuje pola sata prije početka natjecanja ždrijebom za pojedince
– Lovačka udruga može nastupiti sa dvije ekipe
– Svaki član ekipe gađa  2 x 25 letećih meta.
– Za ukupni rezultat ekipe zbrajaju se oba rezultata članova ekipe.
– Ako dvije ekipe imaju isti broj pogođenih meta za prva tri mjesta svi članovi ekipa raspucavaju (shot aut).
– Za mjesta od 4. na dalje ekipe zajednički dijele mjesto na tablici abecednim redom.

 

Članak 2.

– Prva šestorica nakon serije po 25 meta gađaju finalnu seriju od 25 meta za redoslijed od 1. do 6. mjesta.
– U slučaju jednakog broja pogodaka za ulazak u finale odluka se donosi raspucavanjem.
– Nakon finalne serije dobije se redoslijed od 1. do 6. mjesta
– U slučaju jednakih rezultata nakon finalne serije strijelci raspucavaju (shot out).
– Startna mjesta za raspucavanje određuju se ždrijebom.
– Nakon jednakog rezultata za 7. mjesto i dalje strijelcima daje prednost veći broj pogođanih meta brojenjem unatrag najprije druge, a potom prve serije.

 

Članak 3.

– Stav strijelaca je lovački prema pravilniku HLS – a.

 

Članak 4.

-Pehari su nagrade za prve tri ekipe, dok su medalje nagrade za prvih šest pojedinaca.

 

Članak 5.

– Prvenstvo LSPGŽ bit će organizirano u jednoj utakmici na strelištu Vojsko.
– Komisija za lovno streljaštvo LS PGŽ određuje ekipu za nastup na prvenstvu Hrvatske na osnovi dva najbolja rezultata.
– U slučaju opravdane spriječenosti odabranog lovca za nastup na prvenstvu Hrvatske, komisija za lovno streljaštvo Lovačkog saveza PGŽ-e – može lovca koji ima potvrđene dobre rezultate u  streljačkom natjecanju u gađanju letećih meta, uvrstiti u ekipu za nastup na  Prvenstvu Hrvatske.

 

Članak 6.

– U izabranoj ekipi LS PGŽ za nastup na Prvenstvu Hrvatske mogu biti samo lovci koji su matični članovi lovačkih udruga PGŽ, a time i matični članovi LS PGŽ-e.
– Isto vrijedi i za nastup lovaca na prvenstvu LS PGŽ.

 

Članak 7.

-Sve što nije obuhvaćeno ovim pravilnikom vrijedi pravilnik HLS i Međunarodna pravila za lovački parkur «Compak Sporting».

 

Kinologija

Plan lovno kinoloških aktivnosti u 2014. godini možete pogledati OVDJE

 

Odbor za lovnu kinologiju :

  • MARIN PARAVIĆ (predsjednik )
  • KRISTIAN LUČIĆ
  • ANTE ŠOLAJA
  • VLADO SIMČIĆ
  • NEREO SROK